Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / A3Y

A3Y

A3Y

Thông tin

  • Đầu nối kiểu MIL 3 ổ cắm, gắn cố định
  • Đúc bằng Nylon
  • Nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.
  • Hình ảnh 3D của sản phẩm tại đây.
  • Thông tin khác của sản phẩm tại đây.

Các sản phẩm liên quan