SMART GRID TRAINER

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

SMART GRID TRAINER là một hệ thống SCADA, kết hợp tất cả các thành phần hệ thống nguồn điện của hệ sinh thái điện năng.

SG-1
 • Khi có hệ thống Power Labs Ecosystem, với việc sử dụng phần mềm Smart Grid, người dùng có thể có một hệ thống Smart Grid.
 • Hệ thống cho phép nghiên cứu các khái niệm chính về Smart Grid, khám phá các lợi ích và lợi thế của nó trong mạng lưới điện. Hệ thống bao gồm một chuỗi mạng lưới điện (truyền thống, thủy điện, năng lượng gió và năng lượng mặt trời, truyền tải điện và phân phối điện, v.v.). Hệ thống được giám sát và điều khiển dưới dạng phần mềm SCADA.

CÁC TÍNH NĂNG

 • Bảo vệ lỗi trên hệ thống máy phát
 • Đồng bộ giữa các hệ thống phát điện
 • Chuyển đổi nguồn phát trong trường hợp lượng điện tiêu thụ tăng (quản lý năng lượng)
 • Giám sát truyền tải điện và bảo vệ sự cố
 • Giám sát phân phối điện, điều khiển và bảo vệ sự cố
 • Điều khiển từ xa và giám sát các thiết bị chuyển mạch
 • Điều khiển khẩn cấp tự động các thiết bị chuyển mạch
 • Đo lường mức tiêu thụ điện năng và phân tích chất lượng điện năng
 • Biểu báo tiêu thụ điện năng
 • Xử lý cảnh báo, sự kiện và dữ liệu lịch sử

LỢI ÍCH CHÍNH

 • Đường hầm gió để mô phỏng điều kiện gió thực
 • Bảng điều khiển năng lượng mặt trời thực với bộ mô phỏng mặt trời
 • Tua bin thủy điện thực với một máy bơm để mô phỏng dòng chảy
 • Máy phát điện đồng bộ 3 pha thực
 • Bộ rờ-le điện cơ
 • Nền tảng phần mềm mã nguồn mở cho các sửa đổi trong tương lai
 • Sử dụng điện áp thấp để tránh gây nguy cơ cho người dùng
 • Các biện pháp an toàn nâng cao trong toàn bộ các hệ thống để tránh thiệt hại khi có sai sót trong quá trình kết thúc.

VIDEO GIỚI THIỆU

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống