TRADITIONAL & HYDRO POWER GENERATION TRAINER

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

TRADITIONAL & HYDRO POWER GENERATION TRAINER là hệ thống kết hợp máy phát điện truyền thống và thủy lực

TH-1
 • Hệ thống kết hợp máy phát điện truyền thống và thủy lực cho phép giám sát cách các nguồn điện tái tạo và truyền thống hoạt động song song (đồng bộ) trong một microgrid. Hệ thống phát điện thủy lực được đồng bộ với máy truyền thống và sau đó, tiến hành ngược lại.
 • Trong cả hai trường hợp, điều chỉnh điện áp và tần số được thực hiện. Trong quá trình vận hành song song hai nguồn phát, người sử dụng có thể điều chỉnh hệ số công suất để có công suất phản kháng cực tiểu.

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM

 • Các loại hệ thống điện truyền thống
 • Nguồn điện và động cơ truyền động của các hệ thống điện truyền thống
 • Máy phát điện của các hệ thống điện truyền thống
 • Vận hành các hệ thống điện truyền thống tự quản
 • Vận hành các hệ thống điện truyền thống on-grid
 • Bảo vệ hệ thống điện truyền thống trong trường hợp khẩn cấp
 • Cấu trúc của tuabin
 • Cấu trúc của máy phát điện
 • Đo dòng điện, điện áp và công suất được tạo ra
 • Đặc điểm chính của tuabin
 • Đặc điểm chính của máy phát điện
 • Đặc điểm chính của hệ thống thủy điện off-grid
 • Đặc điểm chính của hệ thống thủy điện on-grid
 • Bảo vệ hệ thống thủy điện trong trường hợp khẩn cấp

VIDEO GIỚI THIỆU

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống