GIẢI PHÁP ĐA NGÀNH

Kể từ khi thành lập, Peritec đã phát triển hơn 4.000 dự án trong gần 40 năm qua. Peritec cung cấp cho khách hàng các giải pháp chất lượng cao tận dụng năng lực kỹ thuật đã trau dồi, từ đề xuất và thiết kế đến phát triển và triển khai các hệ thống đo lường và thử nghiệm.

Các ngành công nghiệp

Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin về các giải pháp trong các ngành công nghiệp được phát triển bởi các kỹ sư có chuyên môn cao.

Wireless (5G & 6G)

Wireless

Electronics Manufacturing

R&D

R&D