Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / TI Analog Electronics Board

TI Analog Electronics Board (NI ELVIS III)

TI Analog Electronics Board dành cho NI ELVIS III là là bo mở rộng của NI EVLIS III dành cho việc hỗ trợ giảng dạy các kiến thức cơ bản về điện tử tương tự và vi điện tử. Thông tqua TI Analog Electronics Board, sinh viên có thể tìm hiểu các đặc điểm của diode, mạch khuếch đại và cấu hình op-amp, tập trung vào việc nghiên cứu các thiết kế và các tác động đến tín hiệu.

Các sản phẩm liên quan