Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / NI VirtualBench

NI VirtualBench

Thiết bị đo lường đa năng NI VirtualBench kết hợp máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp với phân tích giao thức, máy phát dạng sóng tùy ý, đồng hồ vạn năng kỹ thuật số (DMM), nguồn điện DC có thể lập trình và I/O kỹ thuật số vào một thiết bị duy nhất kết nối với PC hoặc iPad.

Việc tích hợp các tính năng trên vào trên một thiết bị duy nhất hỗ trợ các kỹ sư giảm thiểu thời gian thiết kế, kiểm thử mạch điện một cách hiệu quả. Phần mềm đi kèm cho phép hiển thị tất cả phép đo trên một màn hình duy nhất.

Kiểm tra lỗi

Kiểm tra lỗi một thiết bị bằng NI VirtualBench, một công cụ kết hợp máy hiện sóng, máy phân tích logic, máy phát dạng sóng tùy ý, DMM, nguồn DC có thể lập trình được và cổng I/O kỹ thuật số vào một thiết bị. 

Tự động hóa với LabVIEW

Xây dựng các ứng dụng để điều khiển VirtualBench. Người dùng có thể sử dụng LabVIEW để lập trình tự động hóa các phép đo. Từ đó giảm thiểu lỗi của con người trong các phép đo lặp đi lặp lại.

Tự động hóa với Python

Người dùng còn có thể sử dụng Python để lập trình cho nhiều phép đo với VirtualBench. 

 

Các sản phẩm liên quan