Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / NI USRP-2943R

NI USRP-2943R

NI USRP-2943R cung cấp giải pháp tích hợp phần cứng và phần mềm để tạo bản mẫu nhanh chóng các hệ thống truyền thông không dây hiệu suất cao.

NI USRP-2943R được xây dựng trên kiến trúc có thể tái cấu hình I/O (RIO) của LabVIEW, USRP RIO cung cấp giải pháp tích hợp phần cứng và phần mềm, vì vậy các nhà nghiên cứu có thể tạo bản mẫu nhanh hơn và rút ngắn đáng kể thời gian để đạt được kết quả. Điều đó cho phép người dùng thử nghiệm một loạt các ứng dụng nghiên cứu tiên tiến trong đó có MIMO; sự đồng bộ của các mạng không đồng nhất; chuyển tiếp LTE; lấy mẫu nén RF; phổ cảm biến; cognitive radio; beamforming; và định hướng.

Đặc điểm bộ phát

 • Số lượng kênh:
2 kênh
 • Khoảng tần số phát:
Từ 1.2 GHz tới 6 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Công suất phát tối đa (Pout)
  • Từ 1.2 GHz tới 3.5 GHz
Từ 50 mW tới 100 mW (từ 17 dBm tới 20 dBm)
  • Từ 3.5 MHz tới 6 GHz:
Từ 5 mW tới 32 mW (từ 7 dBm tới 15 dBm)
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 31 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
1.0 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • USRP-2943R 40 MHz:
40 MHz
  • USRP-2943R 120 MHz:
120 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
200 MS/s
 • DAC:
  • Độ phân giải:
16 bit
  • Dải động không có nhiễu giả của DAC:
80 dB

Đặc điểm bộ thu

 • Số lượng kênh:
2 kênh
 • Khoảng tần số thu:
Từ 1.2 GHz tới 6 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 37.5 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
0.5 dB
 • Công suất thu tối đa (Pin)
-15 dBm
 • Hệ số nhiễu:
Từ 5 dB tới 7 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • USRP-2943 40 MHz:
40 MHz
  • USRP-2943 120 MHz:
120 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
200 MS/s
 • ADC:
  • Độ phân giải:
14 bit
  • Dải động không có nhiễu giả của ADC:
88 dB

Bộ nhớ onboard DRAM

 • Kích thước bộ nhớ:
1,024 MB

Yêu cầu về nguồn điện của NI USRP-2943R

 • Điện áp nguồn:
Nguồn DC từ 9 V tới 16 V
 • Dòng điện nguồn:
Tối đa 7.5 A
 • Công suất tiêu thụ tiêu chuẩn:
Từ 38 W đến 48 W tùy theo ứng dụng

Các sản phẩm liên quan