Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / NI USRP-2922

NI USRP-2922

NI USRP-2922 là bộ thu phát RF có thể điều chỉnh được với bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang kỹ thuật số (ADC) tốc độ cao và bộ chuyển đổi tín hiệu từ kỹ thuật số sang tương tự (DAC) để truyền tín hiệu I và Q băng tần cơ sở tới máy chủ qua đường truyền 1 Gigabit Ethernet.

NI USRP-2922 có thể được sử dụng cho các ứng dụng sau:

 • WiFi, WiMax
 • Bộ thu phát băng tần S và bộ thu phát băng tần công nghiệp
 • Khoa học và y tế (ISM) 2,4 GHz

Đặc điểm bộ phát

 • Khoảng tần số phát:
Từ 400 MHz tới 4.4 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Công suất phát tối đa (Pout)
Từ 50 mW tới 100 mW (từ 17 dBm tới 20 dBm)
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 31 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
0.5 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
20 MHz
  • Mẫu 8 bit:
40 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
25 MS/s
  • Mẫu 8 bit:
50 MS/s
 • DAC:
2 kênh, 400 MS/s, 16 bit
 • Dải động không có nhiễu giả của DAC:
80 dB

Đặc điểm bộ thu

 • Khoảng tần số thu:
Từ 400 MHz tới 4.4 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 31.5 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
0.5 dB
 • Công suất thu tối đa (Pin)
0 dBm
 • Hệ số nhiễu:
Từ 5 dB tới 7 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
20 MHz
  • Mẫu 8 bit:
40 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
25 MS/s
  • Mẫu 8 bit:
50 MS/s
 • ADC:
2 kênh, 100 MS/s, 14 bit
 • Dải động không có nhiễu giả của ADC:
88 dB

Yêu cầu về nguồn điện của NI USRP-2922

 • Tổng công suất, hoạt động bình thường
  • Tiêu chuẩn:
Từ 12 W tới 15 W
  • Tối đa:
18 W
 • Yêu cầu về nguồn điện:
Nguồn DC 6 V, 3 A

Các sản phẩm liên quan