Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / NI USRP-2921

NI USRP-2921

NI USRP-2921

NI USRP-2921 là bộ thu phát RF có thể điều chỉnh được với bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang kỹ thuật số (ADC) tốc độ cao và bộ chuyển đổi tín hiệu từ kỹ thuật số sang tương tự (DAC) để truyền tín hiệu I và Q băng tần cơ sở tới máy chủ qua đường truyền 1 Gigabit Ethernet.

NI USRP-2921 có thể được sử dụng cho các ứng dụng sau:

 • Thiết bị năng lượng thấp trên băng tần công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) ở 2,45 GHz hoặc 5,8 GHz
 • An toàn công cộng
 • Giao diện mạng người dùng (UNI); và các mạng không dây của Nhật Bản.

Đặc điểm bộ phát

 • Khoảng tần số phát:
 • Từ 2.4 GHz đến 2.5 GHz
 • Từ 4.9 GHz đến 5.9 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Công suất phát tối đa (Pout)
  • Từ 2.4 GHz đến 2.5 GHz
Từ 50 mW tới 100 mW (từ 17 dBm tới 20 dBm)
  • Từ 4.9 GHz đến 5.9 GHz
Từ 50 mW tới 100 mW (từ 17 dBm tới 20 dBm)
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 35 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
0.5 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
24 MHz
  • Mẫu 8 bit:
48 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
25 MS/s
  • Mẫu 8 bit:
50 MS/s
 • DAC:
2 kênh, 400 MS/s, 16 bit
 • Dải động không có nhiễu giả của DAC:
80 dB

Đặc điểm bộ thu

 • Khoảng tần số thu:
 • Từ 2.4 GHz đến 2.5 GHz
 • Từ 4.9 GHz đến 5.9 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 92.5 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
2 dB
 • Công suất thu tối đa (Pin)
-15 dBm
 • Hệ số nhiễu:
Từ 5 dB tới 7 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
19 MHz
  • Mẫu 8 bit:
36 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
25 MS/s
  • Mẫu 8 bit:
50 MS/s
 • ADC:
2 kênh, 100 MS/s, 14 bit
 • Dải động không có nhiễu giả của ADC:
88 dB

Yêu cầu về nguồn điện của NI USRP-2921

 • Tổng công suất, hoạt động bình thường
  • Tiêu chuẩn:
Từ 12 W tới 15 W
  • Tối đa:
18 W
 • Yêu cầu về nguồn điện:
Nguồn DC 6 V, 3 A

Các sản phẩm liên quan