Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / NI USRP-2920

NI USRP-2920

NI USRP 2920

NI USRP-2920 là bộ thu phát RF có thể điều chỉnh được với bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang kỹ thuật số tốc độ cao và bộ chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số sang tín hiệu tương tự để truyền tín hiệu baseband I và Q tới máy tính chủ qua 1 cổng Gigabit Ethernet.

NI USRP-2920 có thể được sử dụng cho các ứng dụng sau:

 • White space
 • Phát sóng FM
 • Thiết bị di động mặt đất
 • Thiết bị công suất thấp trên băng tần công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) không cần giấy phép
 • Mạng cảm biến; điện thoại di động; hoặc GPS.

Đặc điểm bộ phát

 • Khoảng tần số phát:
Từ 50 MHz tới 2.2 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Công suất phát tối đa (Pout)
  • Từ 50 MHz tới 1.2 GHz
Từ 50 mW tới 100 mW (từ 17 dBm tới 20 dBm)
  • Từ 1.2 MHz tới 2.2 GHz:
Từ 30 mW tới 70 mW (từ 15 dBm tới 18 dBm)
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 31 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
1.0 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
20 MHz
  • Mẫu 8 bit:
40 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
25 MS/s
  • Mẫu 8 bit:
50 MS/s
 • DAC:
2 kênh, 400 MS/s, 16 bit
 • Dải động không có nhiễu giả của DAC:
80 dB

Đặc điểm bộ thu

 • Khoảng tần số thu:
Từ 50 MHz tới 2.2 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Độ lợi:
Từ 0 dB tới 31.5 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
0.5 dB
 • Công suất thu tối đa (Pin)
0 dBm
 • Hệ số nhiễu:
Từ 5 dB tới 7 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
20 MHz
  • Mẫu 8 bit:
40 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
  • Mẫu 16 bit:
25 MS/s
  • Mẫu 8 bit:
50 MS/s
 • ADC:
2 kênh, 100 MS/s, 14 bit
 • Dải động không có nhiễu giả của ADC:
88 dB

Yêu cầu về nguồn điện của NI USRP-2920

 • Tổng công suất, hoạt động bình thường
  • Tiêu chuẩn:
Từ 12 W tới 15 W
  • Tối đa:
18 W
 • Yêu cầu về nguồn điện:
Nguồn DC 6 V, 3 A

Tìm hiểu thêm về các thiết bị thu phát RF - NI USRP. Peritec Việt Nam

Các sản phẩm liên quan