Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục / NI USRP-2900

NI USRP-2900

NI USRP-2900

NI USRP 2900

NI USRP-2900 là bộ thu phát RF có thể điều chỉnh được với hoạt động song công, cấp nguồn thông qua kết nối dây USB 3.0 và USB 2.0.

Thiết bị có thể được sử dụng cho các ứng dụng sau: white space; phát sóng FM; thiết bị di động mặt đất, thiết bị công suất thấp trên băng tần không cần giấy phép; mạng cảm biến; hoặc GPS.

Đặc điểm bộ phát

 • Khoảng tần số phát:
Từ 70 MHz tới 6 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Công suất phát tối đa (Pout)
20 dBm
 • Khoảng độ lợi:
89.75 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
0.25 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
56 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
  • Truyền dòng dữ liệu:
15 MS/s
  • Truyền từng khối:
61.44 MS/s
 • DAC:
12 bit

Đặc điểm bộ thu

 • Khoảng tần số thu:
Từ 70 MHz tới 6 GHz
 • Bước nhảy tần số:
<1 kHz
 • Khoảng độ lợi:
76 dB
 • Bước nhảy độ lợi:
1.0 dB
 • Công suất thu tối đa (Pin)
-15 dBm
 • Hệ số nhiễu:
Từ 5 dB tới 7 dB
 • Độ chính xác tần số:
2.5 ppm
 • Băng tần đồng thời theo thời gian thực tối đa:
56 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu I/Q tối đa:
  • Truyền dòng dữ liệu:
15 MS/s
  • Truyền từng khối:
61.44 MS/s
 • ADC:
12 bit

Yêu cầu về nguồn điện

 • Tổng công suất, hoạt động bình thường
  • Tiêu chuẩn:
Từ 3 W tới 3.5 W
  • Tối đa:
4.5 W

Tìm hiểu thêm về các thiết bị thu phát RF - NI USRP. Peritec Việt Nam

Các sản phẩm liên quan