Trang chủ / Sản phẩm / NI / DAQ / NI USB-6255

Thiết bị thu thập dữ liệu di động NI USB-6255

NI USB-6255

NI USB-6255

NI USB‑6255 là thiết bị thu thập dữ liệu đa năng. Thiết bị cung cấp các ngõ vào/ra dạng tương tự, ngõ vào/ra dạng số, 2 bộ đếm/định thời gian 32 bit, và bộ trigger dạng số.

NI USB‑6255 là thiết bị giá thành thấp với khả năng thu thập dữ liệu đáng tin cậy cho các ứng dụng trong các phòng thí nghiệm tự động hóa, nghiên cứu, thiết kế và kiểm thử mô hình, và sản xuất. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các mô-đun SCC/SCXI để thêm cảm biến hoặc phục vụ cho việc đo điện áp cao.

NI USB‑6255 có thể dễ dàng cấu hình các phép đo với các phần mềm tiện ích NI‑DAQmx driver.

Đặc điểm

 • Kiểu kết nối:
Bắt vít (Screw terminal) hoặc SCSI 68-pin (Mass terminal)

Đặc điểm ngõ vào tương tự

 • Số lượng kênh:
  • Kênh vi sai:
40 kênh
  • Kênh đơn đầu cuối:
80 kênh
 • Độ phân giải ADC:
16 bit
 • Tốc độ lấy mẫu:
  • Tốc độ tối đa đơn kênh:
1.25 MS/s
  • Tốc độ tối đa đa kênh (tổng):
750 kS/s
 • Độ chia thời gian:
50 ns
 • Độ chính xác thời gian:
50 ppm tốc độ lấy mẫu
 • Ghép điện ngõ vào:
DC
 • Khoảng điện áp ngõ vào:
±0.1 V, ±0.2 V, ±0.5 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V

Đặc điểm ngõ ra tương tự

 • Số lượng kênh:
2 kênh
 • Độ phân giải DAC:
16 bit
 • Tốc độ cập nhật tối đa:
  • Tốc độ tối đa đơn kênh:
2.86 MS/s
  • Tốc độ tối đa trên cả 2 kênh:
2.00 MSample/s mỗi kênh
 • Độ chia thời gian:
50 ns
 • Độ chính xác thời gian:
50 ppm tốc độ lấy mẫu
 • Phạm vi điệp áp ngõ ra:
±5 V, ±10 V, ± tham chiếu nguồn ngoài trên APFI 0
 • Trở kháng ngõ ra:
0.2 Ω
 • Điện áp khởi động:
±5 mV
 • Kích thước ngõ ra FIFO:
8,191 Sample cho toàn bộ các kênh được sử dụng

Đặc điểm bộ Trigger tương tự

 • Số lượng Trigger:
1
 • Nguồn:
AI <0..79>, API 0
 • Điện áp nguồn ngoài:
 • AI <0..79>:  ±Full scale
 • APFI 0:  ±10 V
 • Các hàm chức năng:
Start Trigger, Reference Trigger, Pause Trigger, Sample Clock, Convert Clock, Sample Clock Timebase
 • Độ phân giải:
10 bit, 1 in 1024
 • Các chế độ:
Analog edge triggering, analog edge triggering with hysteresis, analog window triggering
 • Độ chính xác:
±1%

Đặc điểm ngõ vào/ra kỹ thuật số

 • Số lượng kênh
Tổng cộng 24 kênh, với 8 kênh P0.<0..7>, 8 kênh PFI <0..7>/P1, 8 kênh PFI <8..15>/P2
 • Điện trở kéo xuống:
50 kΩ thông thường, tối thiểu 20 kΩ
 • Bảo vệ điện áp ngõ vào:
± 20 V trên 2 pin
 • Đặc điểm ngõ vào kỹ thuật số:
   • Điện áp ngõ vào mức thấp (VIL):
Tối thiểu 0 VDC, tối đa 0.8 VDC
   • Điện áp ngõ vào mức cao (VIH):
Tối thiểu 2.2 VDC, tối đa 5.25 VDC
   • Dòng điện ngõ vào mức thấp (IOL) - P0.<0..7> :
Tối đa 24 mA
   • Dòng điện ngõ vào mức thấp (IOL) - PFI <0..15>/P1/P2:
Tối đa 16 mA
   • Dòng điện ngõ vào mức cao (IOH) - P0.<0..7> :
Tối đa -24 mA
   • Dòng điện ngõ vào mức cao (IOH) - PFI <0..15>/P1/P2:
Tối đa -16 mA

Bộ đếm / Bộ định thời gian

 • Số lượng bộ đếm:
2
 • Độ phân giải:
32 bit
 • Các bộ đếm:
Edge counting, pulse, semi-period, period, two-edge separation
 • Xung nhịp cơ sở tích hợp:
80 MHz, 20 MHz, 0.1 MHz
 • Xung nhịp cơ sở nguồn ngoài:
0 đến 20 MHz

Bộ tạo tần số

 • Số lượng kênh:
1
 • Xung nhịp cơ sở tích hợp:
10 MHz, 100kHz
 • Số chia:
1 đến 16 (số nguyên)

Giao tiếp

 • Cổng giao tiếp
USB 2.0

Yêu cầu về nguồn điện

 • Điện áp:
11 đến 30 VDC
 • Công suất:
20 W

NI DAQ

Các sản phẩm liên quan