Trang chủ / Sản phẩm / NI / Thiết bị thu thập dữ liệu DAQ / NI USB-6211

Thiết bị thu thập dữ liệu di động NI USB-6001

NI USB-6211

NI USB‑6211 là bộ thu thập dữ liệu đa năng, tích hợp bộ khuếch đại, cung cấp ngõ vào tương tự, ngõ vào kỹ thuật số, ngõ ra kỹ thuật số và hai bộ đếm 32 bit.

NI USB‑6211 là thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng thử nghiệm, điều khiển và thiết kế như ghi dữ liệu, giám sát, nhúng OEM, thu thập dữ liệu trong xe và trong giảng dạy với hiệu năng và độ chính cao, tốc độ xử lý nhanh.

NI USB‑6211 có vỏ bọc cơ học nhẹ và được cấp nguồn bằng dây bus để dễ dàng di chuyển. Dễ dàng cấu hình các phép đo với các phần mềm tiện ích NI ‑ DAQmx driver.

Đặc điểm

 • Kiểu kết nối:
Bắt vít

Đặc điểm ngõ vào tương tự

 • Số lượng kênh:
  • Kênh vi sai:
8 kênh
  • Kênh đơn đầu cuối:
16 kênh
 • Độ phân giải ADC:
16 bit
 • Tốc độ lấy mẫu:
  • Tốc độ tối đa trên kênh đơn:
250 kSample/s
  • Tốc độ tối đa trên các kênh (tổng):
250 kSample/s
 • Độ chia thời gian:
50 ns
 • Độ chính xác thời gian:
50 ppm tốc độ lấy mẫu
 • Ghép điện ngõ vào:
DC
 • Khoảng điện áp ngõ vào:
±0.2 V, ±1 V, ±5 V, ±10 V

Đặc điểm ngõ ra tương tự

 • Độ phân giải DAC:
16 bit
 • Số lượng kênh:
2 kênh
 • Tốc độ cập nhật tối đa:
  • 1 kênh:
250 kSample/s
  • 2 kênh:
250 kSample/s mỗi kênh
 • Độ chia thời gian:
50 ns
 • Độ chính xác thời gian:
50 ppm tốc độ lấy mẫu
 • Phạm vi điệp áp ngõ ra:
±10 V
 • Trở kháng ngõ ra:
0.2 Ω
 • Khoảng điện áp ngõ vào:
0.2 Ω
 • Điện áp khởi động:
±20 mV
 • Dòng điện điều khiển:
±2 mA
 • Kích thước ngõ ra FIFO:
8,191 Sample cho toàn bộ các kênh được sử dụng

Đặc điểm ngõ vào/ra kỹ thuật số

 • Số lượng kênh ngõ vào:
4 (PFI <0..3>/P0.<0..3>)
 • Số lượng kênh ngõ ra:
4 (PFI <4..7>/P1.<0..3>)
 • Điện trở kéo xuống:
47kΩ ±1%
 • Bảo vệ điện áp ngõ vào:
± 20 V trên tối đa 8 pin
 • Đặc điểm ngõ vào kỹ thuật số:
   • Điện áp ngõ vào mức thấp (VIL):
Tối thiểu 0 VDC, tối đa 0.8 VDC
   • Điện áp ngõ vào mức cao (VIH):
Tối thiểu 2 VDC, tối đa 5.25 VDC
   • Dòng điện ngõ vào mức thấp  (Vin = 0 V):
Tối đa -10 μA
   • Dòng điện ngõ vào mức cao (Vin = 5 V):
Tối đa 120 μA
 • Đặc điểm ngõ ra kỹ thuật số:
   • VOL:
Mức điện áp 0.6V, mức dòng điện 6mA
   • VOH:
Mức điện áp 2.7V, mức dòng điện -16mA
   • VOH:
Mức điện áp 3.8V, mức dòng điện -6mA

Bộ đếm / Bộ định thời gian

 • Số lượng bộ đếm:
2
 • Độ phân giải:
32 bit
 • Các bộ đếm:
Edge counting, pulse, semi-period, period, two-edge separation
 • Xung tích hợp cơ sở:
80 MHz, 20 MHz, 0.1 MHz
 • Tần số xung cơ sở nguồn ngoài:
0 đến 20 MHz

Bộ tạo tần số

 • Số lượng kênh:
1
 • Xung nhịp cơ sở tích hợp:
10 MHz, 100kHz
 • Bộ chia:
1 đến 16 (số nguyên)

Giao tiếp

 • Cổng giao tiếp
USB 2.0

Yêu cầu về nguồn điện

 • USB
  • Điện áp:
4.5 VDC đến 5.25 VDC
  • Dòng điện hoạt động:
Tối đa 500 mA

NI DAQ

Các sản phẩm liên quan