Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXIe-S5090

NI PXIe-S5090


PXIe-S5090 là mô-đun phân tích mạng vector 2 cổng (VNA), hỗ trợ người dùng đo biên độ, pha và trở kháng. Người dùng cũng có thể sử dụng PXIe-S5090 để thực hiện các phép phân tích miền thời gian và tính toán các thông số S của thiết bị RF 2 cổng. PXIe-S5090 có dải tần từ 300 kHz đến 9 GHz, dải động rộng và tốc độ quét cao để xác nhận thiết kế tự động và kiểm tra năng suất. Ngoài ra, PXIe-S5090 hỗ trợ hiệu chuẩn độ chính xác tự động, phân tích véc-tơ đầy đủ và phần mở rộng mặt phẳng tham chiếu.

Các sản phẩm liên quan