Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXIe-8383MC

NI PXIe-8383MC

PXIe-8383MC là mô-đun bộ điều hợp cho phép hai hoặc nhiều hệ thống thông minh trao đổi dữ liệu qua PCI Express. Do các đặc tính truyền dữ liệu tuyệt vời của PCI Express, PXIe‑8383MC cho phép các hệ thống PXI truyền dữ liệu với tốc độ đa gigabyte / giây trên thông lượng dữ liệu thực tế với độ trễ chỉ vài micro giây.

Các sản phẩm liên quan