Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXIe-4463

NI PXIe-4463

PXIe‑4463 cung cấp dải động cao và có thể điều chỉnh THD + N để đáp ứng các ứng dụng âm thanh, âm học và rung động. PXIe-4463 mang lại độ chính xác cao, các dải động cần thiết để đáp ứng các yêu cầu tạo âm thanh nghiêm ngặt nhất trong hệ số dạng mô-đun.

PXIe‑4463 có 2 bộ DAC 24 bit, qua đó cho phép mô-đun có thể xuất ra đông thời 2 tín hiệu khác nhau. PXIe‑4463 có 3 dải khuếch đại, có thể lập trình dòng điện ở ngõ ra, cấu hình cho ngõ ra ở mỗi kênh. 2 bộ định thời cho phép người dùng sử dụng nhiều tốc độ lấy mẫu khác nhau trên cùng 1 kênh, bắt đầu và kết thúc các kênh trên cùng 1 mô-đun một cách độc lập.

Đặc điểm ngõ ra

 • Số lượng kênh ngõ ra được lấy mẫu đồng thời
2
 • Cấu hình ngõ vào
Vi sai hoặc giả vi sai (50 Ω giữa đầu âm và nối đất của khung máy), có thể lựa chọn mỗi kênh độc lập
 • Độ phân giải bộ chuyển đổi DAC
24 bit
 • Kiểu ADC
Delta-Sigma
 • Tốc độ lấy mẫu (fs)
  • Phạm vi:
100 Sample/s đến 51.2 kSample/s
  • Độ phân giải
≤ 45.5 μS/s
 • Tốc độ quá lấy mẫu của DAC
520.833 kS/s
 • Kích thước bộ đệm FIFO
1023 sample/ tác vụ
 • Dữ liệu truyền nhận
Bộ nhớ truy cập trực tiếp (DMA), được lập trình (I/O)

Phạm vi tín hiệu

 • Độ suy giảm (dB)
Toàn bộ phạm vi ngõ ra
  • 0
 • Vpk: ±10
 • Vrms: ±7.07
  • 17
 • Vpk: ±1.4142
 • Vrms: 1.0
  • 37
 • Vpk: ±0.14142
 • Vrms: ±0.1

Trở kháng ngõ ra

 • Kênh ngõ ra
Toàn bộ phạm vi ngõ vào
  • Giữa ngõ ra dương và điện áp nối đất của vỏ
 • Vi sai: 2.5 kΩ
 • Giả vi sai: 87 Ω
  • Giữa ngõ ra âm và điện áp nối đất của vỏ
 • Vi sai: 2.5 kΩ
 • Giả vi sai: 50 Ω
  • Giữa ngõ ra dương và ngõ ra âm
 • Vi sai: 40 Ω
 • Giả vi sai: 40 Ω

Biện pháp bảo vệ

 • Kênh ngõ ra
Cấu hình
  • Giữa ngõ ra dương và điện áp nối đất của vỏ
 • Thời gian ngắn mạch: không giới hạn
 • Quá áp (Vpk), nhỏ nhất : ±42.4 V
  • Giữa ngõ ra âm và điện áp nối đất của vỏ
 • Thời gian ngắn mạch: không giới hạn
 • Quá áp (Vpk), nhỏ nhất : ±42.4 V
  • Giữa ngõ ra dương và ngõ ra âm
 • Thời gian ngắn mạch: không giới hạn
 • Quá áp (Vpk), nhỏ nhất : ±42.4 V

Các sản phẩm liên quan