Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXIe-4339

NI PXIe-4339

PXIe‑4339 là mô-đun ngõ vào với cầu nối đa năng, lý tưởng cho việc lắp đặt các thử nghiệm đòi hỏi cả độ chính xác và tính linh hoạt. Hoàn toàn có thể cấu hình thông qua phần mềm, mỗi kênh có thể thực hiện các phép đo dựa trên mạch cầu và phép đo điện áp trực tiếp.

Tám phạm vi đầu vào ở chế độ tỷ lệ và bốn ở chế độ điện áp phù hợp với nhiều loại cảm biến cho nhu cầu ứng dụng thay đổi. PXIe‑4339 cũng có các ngõ ra tương tự băng thông rộng trên mỗi kênh, bộ kích thích có thể lập trình, hỗ trợ Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) và lọc kỹ thuật số.

Đặc điểm ngõ vào

 • Số lượng kênh
8 kênh analog
 • Độ phân giải:
24 bit/s
 • Bộ chuyển đổi ADC:
Delta-sigma
 • Chế độ lấy mẫu:
Đồng thời
 • Phạm vi điện áp đầu vào
±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, và ±10 V
 • Phạm vi đầu vào chế độ tỷ lệ
±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, và ±10 V
   • Vex ≤ 2.5 V:
±40 mV/V, ±80 mV/V, ±200 mV/V, và ±4 V/V
   • Vex ≥ 2.75 V:
±10 mV/V, ±20 mV/V, ±50 mV/V, và ±1 V/V
 • Điện áp làm việc tối đa
 • ±10.5 V cho mức ±10 V, ±1 V/V, và các khoảng ±4 V/V
 • ±6 V cho tất cả các phạm vi khác
 • Kích thước bộ đệm FIFO
1023 samples
 • Truyền nhận dữ liệu
Bộ nhớ truy cập trực tiếp (DMA), I / O được lập trình
 • Tốc độ lấy mẫu
   • Phạm vi:
1 S/s đến 25.6 kS/s
   • Độ phân giải:
≤181.9 µS/s

Đặc điểm bộ Trigger

 • Bộ Trigger tương tự
   • Nguồn
AI <0..7>
   • Mức độ
Toàn bộ phạm vi (Phụ thuộc vào phạm vi ngõ vào)
   • Các chế độ
Rising-edge, Rising-edge with hysteresis, Falling-edge, Falling-edge with hysteresis, Entering Window, Leaving Window
   • Độ phân giải
24 bits
 • Bộ Trigger kỹ thuật số
   • Nguồn
PFI0, PXI_TRIG<0..7>, PXI_STAR, PXIe_DSTAR<A..B>
   • Phân cực
Có thể lựa chọn bằng phần mềm

Yêu cầu về nguồn điện

 • Nguồn điện:
   • +3.3 V:
 • Dòng điện tối đa: 2.5 A
   • +12 V:
 • Dòng điện tối đa: 1.5 A

Giao thức kết nối

 • Kiểu kết nối
1 mô-đun ngoại vi PXI Express,
 • Khe cắm tương thích
1 khe cắm kết hợp  và 4 PXI Express hoặc PXI Express
 • Các kênh DMA
1, ngõ vào tương tự

Các sản phẩm liên quan