Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXIe-4331

NI PXIe-4331

PXIe‑4331 là mô-đun ngõ vào đồng thời tốc độ cao, cung cấp khả năng thu thập dữ liệu tích hợp và điều hòa tín hiệu cho các phép đo biến dạng động, tải và áp suất. PXIe‑4331 có tính chính xác cao, được trang bị thông lượng dữ liệu cao và các tính năng đồng bộ hóa, lý tưởng cho các hệ thống đo lường mật độ cao. Để loại bỏ nhiễu, PXIe‑4331 cung cấp bộ lọc kỹ thuật số và khử răng cưa trên mỗi kênh. Mỗi kênh có một điện áp kích thích độc lập có thể lập trình được. Ngoài ra, PXIe‑4331 cung cấp các tùy chọn cảm biến từ xa, cầu đo hoàn thiện bên trong và hiệu chỉnh shunt trên mỗi kênh.

Đặc điểm ngõ vào

 • Số lượng kênh
8 kênh ngõ vào analog
 • Độ phân giải:
24 bit/s
 • Bộ chuyển đổi ADC:
Delta-Sigma (with analog prefiltering)
 • Chế độ lấy mẫu:
Đồng thời
 • Phạm vi điện áp đầu vào chế độ thường (Vcm)
±2 V
 • Phạm vi điện áp đầu vào
   • Vex ≤ 2.5 V:
±100 mV/V
   • Vex ≥ 2.75 V:
±25 mV/V
 • Kích thước bộ đệm FIFO
1023 samples
 • Truyền nhận dữ liệu
Bộ nhớ truy cập trực tiếp (DMA), I / O được lập trình
 • Tốc độ lấy mẫu (fs)
 • 1 S/s đến 100 S/s trong khoảng tăng 1 S/s
 • 100 S/s đến 102.4 trong khoảng tăng 100 S/s

Đặc điểm bộ Trigger

 • Bộ Trigger tương tự
   • Nguồn
AI <0..7>
   • Mức độ
Toàn bộ phạm vi (Phụ thuộc vào phạm vi ngõ vào)
   • Các chế độ
Rising-edge, Rising-edge with hysteresis,
Falling-edge, Falling-edge with hysteresis, Entering Window, Leaving Window
   • Độ phân giải
24 bits
 • Bộ Trigger kỹ thuật số
   • Nguồn
PXI_TRIG<0..7>, PXI_STAR, PXIe_DSTAR<A..B>
   • Phân cực
Có thể lựa chọn bằng phần mềm

Yêu cầu về nguồn điện

 • Nguồn điện:
   • +3.3 V:
1.1 A
   • +12 V:
1.3 A

Giao thức kết nối

 • Kiểu kết nối
1 mô-đun ngoại vi PXI Express,
 • Khe cắm tương thích
Khe cắm kết hợp PXI Express hoặc PXI Express
 • Các kênh DMA
1, ngõ vào tương tự

Các sản phẩm liên quan