Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXIe-2593

NI PXIe 2593

PXIe‑2593 có thể được lập trình cấu hình như bộ ghép kênh vòng, bộ ghép kênh kết thúc ở ngoại vi hoặc ma trận ghép kênh linh hoạt về kích thước.

Các sản phẩm liên quan