Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXI-PROFIBUS

NI PXI PROFIBUS


Mô-đun giao tiếp PXI PROFIBUS kết nối các bộ điều khiển với mạng công nghiệp PROFIBUS theo dạng Masters hoặc Slaves. Các thành phần của mô-đun giao tiếp PROFIBUS bao gồm driver thiết bị LabVIEW cho giao diện HMI và các ứng dụng điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA). Người dùng có thể thực hiện kiểm tra tự động thiết bị PROFIBUS bằng các thành phần này.

Các sản phẩm liên quan