Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXI-2512

NI PXI-2512

PXI‑2512 là mô-đun chèn lỗi (FIU) được thiết kế cho các ứng dụng phần cứng trong vòng lặp (HIL) và các bài kiểm tra độ tin cậy điện tử. Mỗi mô-đun có một tập hợp các kênh cấp dữ liệu mà người dùng có thể mở hoặc rút ngắn một hoặc nhiều bus lỗi. Người dùng có thể sử dụng kiến trúc này để mô phỏng các kết nối mở hoặc bị gián đoạn cũng như các điểm ngắn giữa các chân, điểm ngắn với điện áp pin và điểm ngắn tiếp đất trên cơ sở mỗi kênh. Khi được điều khiển bằng mô-đun thời gian thực LabVIEW, PXI‑2512 trở thành công cụ lý tưởng để kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống điều khiển bao gồm bộ điều khiển động cơ (ECU) và bộ điều khiển động cơ kỹ thuật số toàn quyền (FADEC).

Các sản phẩm liên quan