Trang chủ / Sản phẩm / NI / cDAQ - cRIO / NI 9775

NI 9775


NI 9775 cung cấp các ngõ vào tương tự, trong đó một được tham chiếu với hai chế độ thời gian cho các ứng dụng như phát hiện lỗi trong đường truyền điện hoặc các hỏng hóc về cấu trúc. Người dùng có thể sử dụng mô-đun để đo mẫu hữu hạn lên đến 20 MS/s / kênh để thu thập các phát hiện lỗi hoặc đo liên tục với tốc độ lên đến 4 MS/s. Người dùng cũng có thể sử dụng trình kích hoạt tham chiếu tương tự tích hợp để hỗ trợ các hiện tượng tốc độ cao. Ngoài ra, mô-đun hỗ trợ phát trực tuyến dạng sóng với tốc độ lấy mẫu thấp hơn.

Các sản phẩm liên quan