Trang chủ / Sản phẩm / NI / cDAQ - cRIO / NI 9467

NI 9467

NI‑9467 cung cấp bộ đồng bộ thời gian chính xác cho các hệ thống CompactRIO. NI‑9467 trả về toàn bộ vị trí cố định sau khi tự khảo sát, nhưng NI‑9467 không hoạt động đối với các ứng dụng di động. Các nhà thiết kế hệ thống có thể sử dụng NI‑9467 để đánh dấu thời gian dữ liệu chính xác, cài đặt đồng hồ hệ thống, thu thập dữ liệu định vị dựa trên sự xuất hiện của PPS và đồng bộ hóa toàn dữ liệu thu thập dạng sóng bằng FPGA. Các kỹ sư kiểm tra có thể sử dụng NI‑9467 này cho các ứng dụng phân tán quy mô lớn như hệ thống giám sát  kết cấu cầu và tòa nhà lớn, khối đo lường pha (PMUs), hệ thống giám sát trang trại gió và hệ thống phân tích chất lượng điện.
NI‑9467 chỉ tương thích với các hệ thống CompactRIO.

Các sản phẩm liên quan