Trang chủ / Sản phẩm / NI / cDAQ - cRIO / NI 9210

NI 9210

NI‑9210 bao gồm các bộ lọc khử răng cưa, một cặp nhiệt điện hở và bù điểm lạnh cho các phép đo nhiệt độ có tính chính xác cao. NI‑9210 sở hữu bộ hiệu chuẩn có thể theo dõi NIST, lớp cách ly kép từ kênh đến đất để đảm bảo an toàn, chống nhiễu và dải điện áp chế độ thường cao.

Các sản phẩm liên quan