Trang chủ / Sản phẩm / Ixxat / Giao tiếp CAN / CAN-IB200/PCIe

Dòng sản phẩm PCI Express CAN giao tiếp

Với hỗ trợ CAN (HS/LS), CAN FD và LIN.

CAN-IB200/PCIe

1-4 x CAN (Tốc độ cao), LIN Với CAN-IB200/PCIe HMS cung cấp một bảng giao tiếp dựa trên khái niệm mô-đun hiện đại. Bo mạch này bao gồm những chuẩn như CAN (ISO 11898-2), CAN (ISO 11898-3) và LIN, và có sẵn giá đỡ khe cắm tiêu chuẩn hoặc cấu hình thấp.

Các sản phẩm liên quan