Máy chính PXI và PXIe

Máy chính PXI và PXIe

Khi cần hiệu suất và khả năng cấu hình cao - hãy chọn máy chính PXI của Pickering Interfaces, hoặc máy chính LXI/USB cũng chấp nhận các mô-đun PXI của Pickering Interfaces.

Máy chính PXI và PXIe

42-925-001

Máy chính PXIe lai (Gen 3), 18 khe cắm

Mô tả: Máy chính PXIe 18 khe cắm Gen 3, 16 khe cắm PXIe lai

42-926-001

Máy chính PXIe lai (Gen 2), 18 khe cắm

Mô tả: Máy chính PXIe 18 khe cắm Gen 2, 18 khe cắm PXIe lai

40-923A-001

Máy chính PXI, 19 khe cắm

Mô tả: Máy chính PXI 19 khe cắm hoàn toàn tuân thủ có thể chấp nhận mọi mô-đun 3U PXI hoặc cPCI.

42-924-001

Máy chính PXIe lai (Gen 3), 8 khe cắm

Mô tả: Máy chính PXIe 8 khe cắm Gen 3, 7 khe cắm PXIe lai

40-924-001

Máy chính PXI, 8 khe cắm

Mô tả: Máy chính PXI 8 khe cắm hoàn toàn tuân thủ, có thể chấp nhận mọi mô-đun 3U PXI hoặc cPCI.

42-927-101

42-927-101 - Pickering Interfaces - PXIe 21-Slot (Gen 2)

Máy chính PXIe, 21 khe cắm lai (Gen 2)

Mô tả: Máy chính PXIe 21 khe với hiệu suất Gen 2, 20 khe cắm ngoại vi lai PXIe

Sản phẩm Máy chính và PXI và PXIe tiêu biểu