Dòng sản phẩm USB giao tiếp CAN

USB giao tiếp CAN là các biến thể mô-đun và các biến thể plug-in hỗ trợ CAN (HS/LS), CAN FD và LIN.

Xem thêm các lựa chọn giao tiếp CAN khác tại đây.


Bảng tính năng - Hỗ trợ Fieldbus và các tùy chọn

CAN InterfaceLoạiOn-board µCGalv. được cách lyCAN HSCAN LSCAN FDLINTùy chọn khác
CANnectorEthernet/USB842WiFi/EtherCAT
CAN-IB640/PCIePCIe4 (tối đa)4 (tối đa)4
CAN-IB600/PCIePCIe1-21-2
CAN-IB500/PCIePCIe11-21
CAN-IB200/PCIePCIeoption1-41-40-4Low Profile
CAN-IB100/PCIePCIeoption1-41-4Low Profile
CAN-IB520/PCIe MiniPCIe Mini11
CAN-IB120/PCIe MiniPCIe Minioption1-2
CAN-IB630/PCIe 104PCIe 10422
CAN-IB230/PCIe 104PCIe 1042/40-10-1
CAN-IB130/PCIe 104PCIe 1041-2
CAN-IB810/PMCPMC20-220-2
CAN-IB410/PMCPMC2-42-40-2
CAN-IB400/PCIPCI1-41-40-4
CAN-IB300/PCIPCI1-41-4
USB-to-CAN FDUSB1-21-21
USB-to-CAN V2USB1-20-10-1
USB-to-CAN V2 PluginUSB1-20-10-1
simplyCANUSB1
CAN@net NT 200/420
Ethernet
2-40-2
CAN@net NT 100Ethernet1
CAN@net II/VCIEthernet1
CANblue IIEthernet1