Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / WA100-TAB

WA100-TAB

WA100-TAB

Thông tin

WA100-TAB - Máy tính bảng Microsoft® Surface Go 2, tương thích với WA100 Wireless Series, đã cài đặt phần mềm CTC

  • RAM hệ thống: 4GB
  • Bộ nhớ: 64GB
  • Có thể mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ MicroSD

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.
  • Tài liệu tổng quan sản phẩm tại đây.
  • Sách nhỏ của sản phẩm tại đây.