Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / AC132

AC132

AC214

Thông tin

AC132 - Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ, 3 trục. Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, 10 mV/g, ±10%

  • Đáp ứng tần số: 60 - 480.000 CPM (± 3dB)
  • Phạm vi nhiệt độ: -58 đến 250°F (-50 đến 121°C)
  • Được hàn và niêm phong kín
  • Pha theo Hệ tọa độ Descartes (Quy tắc Bàn tay phải)
  • Thu thập dữ liệu 3 trục để phân tích thể dạng và ODS

Đáp ứng tần số đặc trưng của AC132

AC132 TYPICAL FREQUENCY RESPONSE

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.
  • Xem hình ảnh 3D của sản phẩm tại đây.
  • Chứng chỉ của sản phẩm tại đây.
  • Xem sơ đồ mạch điện của sản phẩm tại đây.

Các sản phẩm liên quan