Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / AC360

AC360

AC360

Thông tin

AC360 - Gia tốc kế 3 trục. Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, dành cho phân tích Modal & ODS, 10 0mV/g, ±5%

  • Đáp ứng tần số: 36 - 600.000 CPM (± 3dB)
  • Phạm vi nhiệt độ: -65 đến 250°F (-54 đến 121°C)
  • Được hàn và niêm phong kín
  • Pha theo Hệ tọa độ Descartes (Quy tắc Bàn tay phải)
  • Thu thập dữ liệu 3 trục để phân tích thể dạng và ODS

Đáp ứng tần số đặc trưng của AC360

AC360 TYPICAL FREQUENCY RESPONSE

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.
  • Xem hình ảnh 3D của sản phẩm tại đây.
  • Chứng chỉ của sản phẩm tại đây.
  • Xem sơ đồ mạch điện của sản phẩm tại đây.

Các sản phẩm liên quan