Các phiên bản của thiết bị nguồn DC - Sorensen Asterion DC ASA

Sorensen Asterion DC ASA của AMETEK Programmable Power là sản phẩm mới nhất thuộc dòng Asterion - tập hợp các giải pháp nguồn điện kiểm tra. Sorensen Asterion DC ASAlà nguồn DC hiệu suất cao, có thể lập trình được, có 3 kênh, tổng công suất 1800 W với công suất trên mỗi kênh là 600 W.

Thiết bị được phát triển khả năng tự động điều chỉnh để cung cấp tính năng mở rộng phạm vi dòng điện, điện áp ở mọi mức công suất tại ngõ ra. Nhờ vậy, thiết bị dễ dàng đáp ứng rộng rãi và đa dạng các nhu cầu kiểm tra, giúp người dùng không phải trang bị thêm các thành phần hay thiết bị bổ sung khác.

dc-asa-web-homepage

Phiên bản ASA60-42

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 42 A
Công suất ngõ ra định mức: 600 W

dc-asa-web-homepage

Phiên bản ASA80-22

Điệp áp ngõ ra định mức: 80 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 22 A
Công suất ngõ ra định mức: 600 W

dc-asa-web-homepage

Phiên bản ASA200-17

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 17 A
Công suất ngõ ra định mức: 600 W

dc-asa-web-homepage

Phiên bản ASA400-6

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 6 A
Công suất ngõ ra định mức: 600 W

dc-asa-web-homepage

Phiên bản ASA600-2.8

Điệp áp ngõ ra định mức: 600 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 2,8 A
Công suất ngõ ra định mức: 600 W