Thông tin đào tạo của khóa học lập trình LabVIEW

Thông tin đào tạo của khóa học lập trình LabVIEW

Chương trình đào tạo LabVIEW chính thức của National Instruments

Công ty TNHH Peritec là đối tác chính thức của NI, thay mặt NI giảng dạy các khóa học về LabVIEW cho khách hàng của NI tại Việt Nam. Chúng tôi có thể giảng dạy bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật.

LabVIEW Core 1 (3 ngày)

Chi tiết khóa học

LabVIEW Core 2 (2 ngày)

Chi tiết khóa học

LabVIEW Core 3 (3 ngày)

Chi tiết khóa học

LabVIEW Machine Vision and Image Processing Course (3 ngày)

Chi tiết khóa học

Chương trình đào tạo kỹ sư hệ thống đo lường của Peritec

Ngày nay, khi mà sự đa dạng là cần thiết, nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực trong các tình huống khác nhau là cần thiết. MSEP (Chương trình Đào tạo Kỹ sư Hệ thống Đo lường) là một khóa đào tạo kỹ thuật dành cho các kỹ sư hệ thống đo lường. Chương trình này cung cấp các khóa học để học 4 kỹ năng (Điện-Điện Tử, Lập Trình, Giao Tiếp, Định Nghĩa Thiết Kế Yêu Cầu Kỹ Thuật) với cách tiếp cận năm bước. Mục đích của nó là nâng cao trình độ của các chuyên viên lên cấp cao hơn. Các bài học từ bốn khóa học giúp bạn có được những ý tưởng mới và điều này sẽ là bước đệm cho thành công của bạn.

Học kỹ năng lập trình

Giáo trình gồm 13 cuốn dành cho những người muốn học các kỹ năng cơ bản về lập trình LabVIEW và các kiến thức cần thiết để tạo ra các phần mềm cho hệ thống đo lường. Các hệ thống đo lường như cảm biến và dụng cụ đo đòi hỏi các chương trình điều khiển và đo lường khác nhau. Giáo trình này là nơi bạn có thể học lập trình cần thiết cho các hệ thống đo lường đó.

Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật

Thông tin đào tạo của khóa học lập trình LabVIEW