Hệ thống kiểm tra pin trong xe điện

Kiểm tra tính phù hợp của pin trong xe điện

Việc phát triển công nghệ pin để cung cấp năng lượng cho cuộc cách mạng xe điện (EV) mang nhiều ý nghĩa thiết thực như hỗ trợ di chuyển nhanh chóng, đáp ứng các lịch trình một cách linh hoạt, thích ứng với các công nghệ không ngừng phát triển và tuân thủ các quy định.

Các nhu cầu về hệ thống kiểm tra, thẩm định chất lượng của pin, các mô-đun pin, pin tế bào...thay đổi không ngừng, điều này khiến các hệ thống kiểm tra truyền thống, phụ thuộc vào nhà cung cấp không đủ khả năng đáp ứng hoặc gặp rủi ro, dẫn đến việc cần một khoảng thời gian dài hơn để có thể đưa sản phẩm ra thị trường.

Các công ty phải liên tục không ngừng phát triển các hệ thống để tăng hiệu suất, chất lượng cũng như giảm thiểu chi phí song song với quyền sở hữu những cải tiến trong hệ thống kiểm tra.

Tối ưu hóa quy trình kiểm tra pin bằng trang thiết bị của NI

  • Xác thực trình tự kiểm tra bằng cách sử dụng hệ thống mô phỏng vòng kín chạy mô hình thiết bị NI hoặc từ bên thứ ba để đẩy nhanh lịch trình, tăng phạm vi kiểm tra và cải thiện chất lượng.
  • Quy định về tích hợp thiết bị của bên thứ ba để quản lý hỗn hợp thiết bị kiểm tra và tận dụng các khoản đầu tư hiện có.
  • Kiến trúc hệ thống linh hoạt để thích ứng với các yêu cầu kiểm tra luôn đổi mới, đòi hỏi phải phát triển nhanh chóng dựa trên nhu cầu thị trường hoặc tiến bộ công nghệ.
  • Công cụ quản lý dữ liệu doanh nghiệp và hệ thống dành cho việc cấu hình triển khai trên quy mô lớn, giám sát, điều khiển.

Giải pháp nổi bật - Xác thực các mô-đun và tổ hợp pin của xe điện

NI đã thiết kế Hệ thống kiểm tra pin (BTS) để tối ưu hóa quy trình kiểm tra pin và cho phép đáp ứng một cách nhanh nhất với các thay đổi trong nhu cầu kiểm tra. BTS có thể giúp người dùng hoàn thành trước thời gian yêu cầu và thúc đẩy cải thiện hiệu quả kiểm tra để đẩy nhanh lịch trình, tăng phạm vi và chất lượng kiểm tra, đồng thời giảm tổng chi phí kiểm tra.

Tài liệu