Xác thực Ultrafast 5G mmWave OTA

Các kỹ sư làm việc trong quá trình xác nhận thiết bị định dạng chùm sóng 5G mm trong các buồng thử nghiệm ăng ten phải mô tả hiệu suất của chúng qua không khí (OTA). Các thiết bị cần phải định cấu hình và chạy quét không gian 3D chi tiết trong môi trường RF được kiểm soát cẩn thận. Tuy nhiên, việc tiến hành quét không gian này để vẽ các mẫu bức xạ ăng ten OTA 3D và hiệu chỉnh các bảng mã của bộ tạo chùm là những công việc tốn thời gian và tốn kém. Hơn nữa, việc chạy các phép đo này trong một phạm vi nhiệt độ làm tăng thêm một lớp phức tạp đáng kể.

Giải pháp xác thực OTA của mô-đun ăng ten sóng 5G mm và thiết bị định dạng chùm sóng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình định cấu hình và chạy các chuỗi kiểm tra OTA tự động, mở rộng.
 • Cung cấp một buồng kiểm tra OTA hiệu quả về chi phí, yên tĩnh và được kiểm soát cẩn thận với ngân sách liên kết cao và giảm thiểu phép đo không đảm bảo.
 • Cung cấp cho các kỹ sư kết quả đo đạc chi tiết và đồ thị
 • Hỗ trợ các thiết bị (DUT) ở nhiều kích cỡ khác nhau, từ mô-đun ăng ten sóng 5G mm nhỏ với một vài phần tử đến thiết kế ở cấp hệ thống với mảng lớn hơn.
 • Bao gồm các tính năng nhiệt để xác nhận hiệu suất DUT trên phạm vi nhiệt độ lớn.

Kiến trúc tham chiếu xác thực OTA 5G mm

 • Giảm thời gian xác thực OTA từ hàng giờ xuống còn phút bằng cách quét theo chuyển động 3D liên tục, đồng bộ hóa bộ định vị DUT với Bộ thu phát tín hiệu Vectơ PXIe-5831 PXI.
 • Cho phép sử dụng tương tác và tự động hóa nhanh chóng với Phần mềm xác thực mmWave OTA của NI.
 • Đặc trưng hóa các mẫu ăng ten sóng 5G mm theo nhiệt độ với vỏ bọc nhiệt trong suốt RF giúp đơn giản hóa việc thiết lập và thực hiện kiểm tra OTA.

Những ưu điểm của giải pháp

 • Điều khiển bộ định vị DUT tăng tốc phần cứng theo thời gian thực để lấy mẫu hàng nghìn điểm trong không gian mỗi phút (Góc phương vị và độ cao)
 • Các phép đo OTA băng hẹp và băng rộng (5G NR) đáng tin cậy, chẳng hạn như EIRP, TRP và các đặc tính chùm
 • Buồng CATR được tối ưu hóa chi phí, cách ly cao, tổn thất thấp để giảm thiểu nhiễu tín hiệu và cải thiện ngân sách liên kết
 • Đặc tính theo nhiệt độ (-40 ° C đến 85 ° C) với vỏ vòm nhiệt mô-đun để tránh hư hại cho buồng phản xạ
 • Ngân sách liên kết được tối ưu hóa và phạm vi đo lường thông qua trường xa trực tiếp hoặc phạm vi kiểm tra ăng ten nhỏ gọn (CATR) có vùng yên tĩnh 20 cm

Xác thực ăn-ten OTA 5G mmWave đang hoạt động

Kết quả mmWave OTA không cần lập trình

Tìm hiểu cách Kiến trúc tham chiếu xác thực 5G mmWave OTA của NI tăng tốc độ quét 3D chi tiết và chính xác của các mẫu ăng ten lên năm lần hoặc hơn để mô tả và xác thực các thiết kế định dạng chùm sóng 5G mmWave trong một phần nhỏ thời gian.

Tài liệu giới thiệu về giải pháp kiểm tra xác thực mmWave OTA

Khám phá cách cắt giảm thời gian và chi phí xác thực OTA cho các mô-đun ăng ten mmWave và thiết kế cấp hệ thống.