Giám sát điều kiện sản xuất công nghiệp

Các địa điểm xa xôi, môi trường khắc nghiệt và đội ngũ trì nhỏ là các thách thức thời gian hoạt động sản xuất. Công nghệ giám sát tình trạng trực tuyến giúp các kỹ sư tìm kiếm, chẩn đoán và ưu tiên các vấn đề từ các dây chuyền sản xuất trong toàn công ty.

Tăng thời gian hoạt động sản xuất với tính năng theo dõi tình trạng tài sản

Việc áp dụng công nghệ hiện đại để theo dõi tình trạng máy móc có thể giúp nhóm bảo trì mở khóa ngày sản xuất, chuyển sang chiến lược tiết kiệm hiệu quả hơn và đẩy mạnh các công việc bảo trì, phòng bị theo lịch trình. Công nghệ theo dõi tình trạng máy móc của NI giúp các kỹ sư nhà máy của bạn kết nối dữ liệu từ thiết bị quan trọng đến các chuyên gia để phân tích độ rung của máy và kết nối dữ liệu đó với hệ thống CNTT như một phần của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, IoT công nghiệp hoặc Chương trình Công nghiệp 4.0

Các giải pháp giám sát tình trạng tài sản của NI có tính mở, có thể tùy chỉnh và giúp bạn thích ứng với các nhu cầu cụ thể của nhà máy khi triển khai các dự án bảo trì dự đoán hiện đại và tối ưu hóa quy trình. Bạn đã sẵn sàng thêm tính năng giám sát tình trạng tài sản vào lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình chưa?