Kiểm tra, xác thực các giao tiếp tiệm cận

Công nghệ NFC được tích hợp, sử dụng trong nhiều sản phẩm, ngành nghề — chẳng hạn như di động, bán vé và thanh toán... Các nhà thiết kế phải đối mặt với những thách thức về tuân thủ NFC trong quá trình thiết kế, sản xuất, kiểm tra trước khi giới thiệu sản phẩm ra thị trường, do đó nhu cầu về hệ thống kiểm tra tối ưu và hoàn toàn tự động là vô cùng cấp thiết để quá trình diễn ra và hoàn thành với thời gian nhanh nhất có thể.

Kiểm tra và xác thực tốc độ giao tiếp NFC của sản phẩm nhanh hơn

Việc kiểm tra và xác thực giao tiếp NFC của thiết bị là một bước quan trọng của quá trình đưa sản phẩm tham gia thị trường. NI đưa ra giải pháp nhanh nhất để được xác thực, đó là sử dụng các chức năng kiểm tra, thử nghiệm cùng một hệ thống. Và các giải pháp NI được triển khai tại gần như tất cả các nơi được NFC Forum và EMVCo ủy quyền trên toàn thế giới. Hệ thống kiểm tra của NI sẽ là một lựa chọn hợp lý, là khoản đầu tư an toàn nhất khi nói đến công tác kiểm tra, xác thựcNFC của thiết bị.

Hệ thống kiểm tra NFC của NI hoàn toàn tự động và được chứng nhận bởi các cơ quan đã đưa ra những tiêu chuẩn hóa cần thiết. Hệ thống có khả năng dễ dàng gỡ lỗi và kiểm tra, xác nhận sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn NFC bằng giải pháp bao gồm phần cứng, phần mềm tự động và các phụ kiện chuyên dụng. Các hệ thống có tính linh hoạt cao để có thể triển khai các quy trình kiểm tra tùy chỉnh, thực hiện các trường hợp kiểm tra tự động, tạo báo cáo và tận dụng các công cụ định vị và rô bốt.