Đạt được kết quả xác thực RFFE phòng thí nghiệm với tốc độ kiểm tra sản xuất

Các kỹ sư làm việc trên giao diện RF cho các tiêu chuẩn băng thông rộng, như 5G và Wi-Fi 6, phải xác nhận các thiết bị đầu cuối RF mới trên nhiều dải tần hơn, các kịch bản tổng hợp của nhà cung cấp dịch vụ và các sơ đồ điều chế ngày càng phức tạp. Với các thị trường đòi hỏi hiệu quả và độ tuyến tính cao hơn, các kỹ sư cần xác nhận hiệu suất thiết kế bằng các thuật toán phân bổ kỹ thuật số (DPD) mới nhất và cấu hình theo dõi đường bao đồng bộ chặt chẽ (ET) trong môi trường 50 Ω và không phải 50 Ω.

Giải pháp để xác nhận nhanh chóng và chính xác các thiết bị đầu cuối RF băng rộng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Hợp nhất các tính năng tạo và phân tích tín hiệu tương tự và RF băng thông cao, các phép đo DC chính xác và khả năng điều khiển kỹ thuật số của thiết bị được kiểm tra (DUT)
 • Đảm bảo đồng bộ hóa chặt chẽ và kích hoạt
 • Kết hợp các thuật toán DPD hiện đại với cấu hình dễ dàng.
 • Đơn giản hóa các phép đo tương hỗ và trình tự xác thực tự động với phần mềm mạnh mẽ

Kiến trúc tham chiếu xác thực mặt trước RF

 • Định cấu hình và triển khai các băng đo kiểm tra được tích hợp và được đồng bộ hóa chặt chẽ nhằm cung cấp các phép đo dạng sóng RF, DC và tương tự chính xác với điều khiển DUT kỹ thuật số nhanh chóng trong một thiết lập nhỏ gọn.
 • Đưa các thiết bị mới lên nhanh chóng và nhanh chóng chuyển sang xác nhận tương tác với Phần mềm Kiểm tra RFIC, được xây dựng nhằm mục đích cho các phép đo bộ khuếch đại công suất (PA).
 • Quan sát hiệu suất DUT theo các thuật toán DPD mới nhất, chẳng hạn như tuyến tính hóa băng tần kép của NanoSemi.
 • Kết hợp dễ dàng các thuật toán DPD của phần mềm MATLAB® tùy chỉnh hoặc sử dụng các phương pháp tích hợp, như DPD đa thức bộ nhớ.
 • Triển khai nhanh chóng các trình tự xác thực mở rộng với Trình hướng dẫn Tự động hóa, một bộ sưu tập lớn các mã mẫu và các trình tự kiểm tra tham chiếu nguồn mở, sẵn sàng chạy.

Đặc tính của bộ khuếch đại công suất vô tuyến mới 5G (hoặc NR) với Phần mềm kiểm tra NI RFIC

Giải pháp tham chiếu RFFE Validation của NI giúp người sử dụng xác nhận hiệu suất của các bộ khuếch đại công suất RF 5G, LTE và WLAN băng thông rộng. Tích hợp điều khiển nhiều thiết bị, chẳng hạn như SMU, AWG, RF và bộ điều chỉnh vi sóng tập trung có thể giúp nhanh chóng đưa thiết bị khuếch đại công suất RF vào kiểm tra (DUT). Tận dụng ưu điểm của Phần mềm kiểm tra RFIC để xác nhận hiệu suất RF với hỗ trợ tích hợp cho các thuật toán tuyến tính hóa băng rộng hiện đại mà không cần lập trình. Để có phạm vi kiểm tra rộng, hãy khởi chạy các trình tự mô tả đặc tính tự động sẵn sàng chạy.

Những ưu điểm của giải pháp

 • Cải thiện quy trình làm việc, từ cấp nguồn thủ công đến xác thực tương tác đến tự động hóa rộng rãi
 • Khả năng quét nhiều điều kiện tham số hơn mà không kéo dài thời gian kiểm tra và kích thước băng
 • Hỗ trợ tích hợp cho các bộ điều chỉnh cơ bản của Focus Microwaves
 • Hỗ trợ thuật toán MATLAB DPD tùy chỉnh, NanoSemi tiên tiến và hỗ trợ thuật toán MATLAB DPD tùy chỉnh
 • Tự động hóa kiểm tra đơn giản

Tài liệu giới thiệu về giải pháp xác thực RFFE

Khám phá cách giải pháp tham chiếu RFFE Validation của NI giúp định cấu hình một băng được tích hợp và đồng bộ chặt chẽ để mang lại giao diện RF băng thông rộng mới và thực hiện xác nhận tương tác mà không cần lập trình. Tìm hiểu cách chuyển đổi suôn sẻ sang các trình tự đo lường hoàn toàn tự động để mô tả toàn diện thiết bị.