Kiểm tra phần cứng trong vòng lặp (HIL) cho các hệ thống công nghiệp

Phần mềm nhúng đang và sẽ có những ảnh hưởng sâu rộng đến các thiết bị trên thị trường, từ các loại đồ điện gia dụng, đồ điện tử đến các loại thiết bị y tế. Điều đó dẫn đến các khó khăn và thách thức trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng đúng hạn và không vượt yêu cầu ngân sách, cùng với tính sáng tạo không giới hạn, và đặc biệt, đảm bảo công việc kiểm tra, thử nghiệm có độ chính xác cao và toàn diện.

HIL sẽ mang đến cho khách hàng sự tự tin khi kiểm tra thử nghiệm tại hiện trường hoặc môi trường nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, hỗ trợ các kỹ sư, bộ phận kiểm tra nhiều lần qua đó hoàn thiện thiết kế trước khi sản xuất.

Một nền tảng mở, linh hoạt để kiểm tra HIL

Phần mềm nhúng đang làm cho các thiết bị trở nên thông minh hơn, đáng tin cậy hơn và phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, việc thêm phần mềm mang đến chất lượng tốt hơn và cả những nguy cơ. Thông thường, các vấn đề vẫn chưa được phát hiện cho đến khi sản xuất, gây ra thiệt hại và tốn kém. HIL là một phương pháp đã được chứng minh và đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn của việc kiểm tra, thử nghiệm phần mềm nhúng.

Với sự hỗ trợ từ NI, các giới hạn của thiết kế phần mềm sẽ được kiểm tra toàn diện và mang đến cho khách hàng sự yên tâm rằng sản phẩm cuối cùng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và đúng thời gian bằng cách kết nối I / O thực với các trường hợp sử dụng mô phỏng. Giải pháp của NI cho bài kiểm tra HIL mang tính mở và linh hoạt, cung cấp một nền tảng dễ sử dụng để theo kịp các yêu cầu thay đổi ở hiện tại và cả trong tương lai. Khi các yêu cầu kiểm tra phát triển, phần cứng mô-đun của NI sẽ thích ứng với các thay đổi I / O và điều hòa tín hiệu. Các mô hình được tạo bằng phần mềm MathWorks Simulink® hoặc các môi trường khác có thể được tích hợp với phần mềm của NI để kiểm tra HIL và một loạt các I / O, tạo ra một hệ thống mạnh mẽ phù hợp riêng với từng ứng dụng.