Giải pháp giám sát trạng thái hệ thống cho sản xuất công nghiệp

Khoảng cách địa lý xa xôi, môi trường khắc nghiệt và đội ngũ bảo trì hạn chế là các thách thức với thời gian hoạt động sản xuất. Công nghệ giám sát tình trạng trực tuyến giúp các kỹ sư tìm kiếm, chẩn đoán và có thể sắp xếp độ ưu tiên của các vấn đề trên dây chuyền sản xuất trong toàn công ty.

Tăng thời gian hoạt động sản xuất với hệ thống theo dõi tình trạng máy móc

Việc áp dụng công nghệ hiện đại để theo dõi tình trạng máy móc có thể giúp đội ngũ kỹ sư tối ưu ngày sản xuất, chuyển sang chiến lược tiết kiệm hiệu quả hơn và đẩy mạnh bảo trì, ngăn chặn nguy cơ theo lịch trình được thiết lập.

Công nghệ NI để theo dõi tình trạng sức khỏe máy móc giúp các kỹ sư kết nối dữ liệu từ thiết bị quan trọng đến với các bộ phận chuyên môn để phân tích độ rung của máy và kết nối dữ liệu đó với hệ thống CNTT như một phần của các quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, Internet of Things (IoT) hay Công nghiệp 4.0.

Các giải pháp giám sát tình trạng máy móc của NI là giải pháp mở, có thể tùy chỉnh và giúp khách hàng thích ứng với các nhu cầu cụ thể của nhà máy trong lúc triển khai các dự án bảo trì dự đoán hiện đại và tối ưu hóa quy trình.

Kết nối Maintenance KPIs với KPI C-Suite

Bản tài liệu tóm tắt dành cho việc kết nối Maintenance KPIs với KPI C-Suite