Bộ phân tích phổ và tín hiệu

Bộ phân tích phổ và tín hiệu - Gồm đa dạng các loại máy phân tích hoạt động ở nhiều dải tần như sau:

Sản phẩm

Máy phân tích tín hiệu/phổ S3302RC

S3302RC

 • Loại thiết bị: Máy phân tích tín hiệu/phổ (Kiểm tra 5G)
 • Dải tần số: 9 kHz ~ 9 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -163 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -108 dBc/Hz (10 kHz offset)

Series CSA

 • Loại thiết bị: Máy phân tích tín hiệu
 • Dải tần số: 100 kHz ~ 26,5 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -164 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -106 dBc/Hz (10 kHz offset)
Máy phân tích tín hiệu/phổ S3302RC

Series S3302

 • Loại thiết bị: Máy phân tích phổ cầm tay
 • Dải tần số:
  + 9 kHz ~ 4 GHz
  + 9 kHz ~ 6.5 GHz
  + 9 kHz ~ 9 GHz
  + 9 kHz ~ 20 GHz
  + 9 kHz ~ 26.5 GHz
  + 9 kHz ~ 32 GHz
  + 9 kHz ~ 44 GHz
  + 9 kHz ~ 50 GHz
  + 9 kHz ~ 67 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -160 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -108 dBc/Hz (10 kHz offset)

Series S3331

 • Loại thiết bị: Máy phân tích phổ cầm tay
 • Dải tần số:
  + 9 kHz ~ 3,6 GHz
  + 9 kHz ~ 7,5 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -155 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -90 dBc/Hz (30 kHz offset)

Series S3531

 • Loại thiết bị: Máy phân tích phổ
 • Dải tần số:
  + 9 kHz ~ 1,8 GHz
  + 9 kHz ~ 3 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -155 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -90 dBc/Hz (30 kHz offset)

Series S3532

 • Loại thiết bị: Máy phân tích tín hiệu
 • Dải tần số:
  + 9 kHz ~ 3,6 GHz
  + 9 kHz ~ 7,5 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -155 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -90 dBc/Hz (30 kHz offset)

Series SAM532

 • Loại thiết bị: Mô-đun phân tích phổ
 • Dải tần số:
  + 9 kHz ~ 3,6 GHz
  + 9 kHz ~ 7,5 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -158 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -80 dBc/Hz (30 kHz offset)

Series S3533

 • Loại thiết bị: Máy phân tích phổ
 • Dải tần số:
  + 5 kHz ~ 8 GHz
  + 9 kHz ~ 18 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -160 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -90 dBc/Hz (10 kHz offset)

Series SAM533

 • Loại thiết bị: Mô-đun phân tích phổ
 • Dải tần số:
  + 5 kHz ~ 8 GHz
  + 9 kHz ~ 18 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -160 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -80 dBc/Hz (10 kHz offset)

Series CSA-M

 • Loại thiết bị: Máy phân tích tín hiệu
 • Dải tần số: 100 kHz ~ 26,5 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -164 dBm (preamp ON)
 • Nhiễu pha: -106 dBc/Hz (10 kHz offset)

Series 4051

 • Loại thiết bị: Mô-đun phân tích tín hiệu/phổ
 • Dải tần số:
  + 3 Hz ~ 4 GHz
  + 3 Hz ~ 9 GHz
  + 3 Hz ~ 13,2 GHz
  + 3 Hz ~ 18 GHz
  + 3 Hz ~ 26,5 GHz
  + 3 Hz ~ 40 GHz
  + 3 Hz ~ 45 GHz
  + 3 Hz ~ 50 GHz
  + 3 Hz ~ 67 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -162 dBm (preamp ON, tùy chọn)
 • Nhiễu pha: -125 dBc/Hz (10 kHz offset)

Series S82407 SA

 • Loại thiết bị: Máy phân tích tín hiệu
 • Dải tần số: 50 GHz ~ 500 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -140 dBm/Hz (tối thiểu)

Series 3943B

 • Loại thiết bị: Bộ thu giám sát cầm tay
 • Dải tần số: 9 kHz ~ 8 GHz
 • Mức nhiễu trung bình được hiển thị: -160 dBm (chế độ nhiễu thấp)
 • Nhiễu pha: --92 dBc/Hz (10 kHz offset)