Bộ phân tích phổ và tín hiệu

Bộ phân tích phổ và tín hiệu - Gồm đa dạng các loại máy phân tích hoạt động ở nhiều dải tần như sau:

Sản phẩmMô tảDải tần sốMức nhiễu trung bình
được hiển thị
Nhiễu phaMáy phân tích tín hiệu/phổ S3302RC (Kiểm tra 5G)9 kHz ~ 9 GHz-163 dBm (preamp ON)-108 dBc/Hz (10 kHz offset)Máy phân tích tín hiệu Series CSA100 kHz ~ 26,5 GHz-164 dBm (preamp ON)-106 dBc/Hz (10 kHz offset)Máy phân tích phổ cầm tay Series S3302
9 kHz ~ 4 GHz
9 kHz ~ 6.5 GHz
9 kHz ~ 9 GHz
9 kHz ~ 20 GHz
9 kHz ~ 26.5 GHz
9 kHz ~ 32 GHz
9 kHz ~ 44 GHz
9 kHz ~ 50 GHz
9 kHz ~ 67 GHz-160 dBm (preamp ON)-108 dBc/Hz (10 kHz offset)Máy phân tích phổ cầm tay Series S33319 kHz ~ 3,6 GHz
9 kHz ~ 7,5 GHz-155 dBm (preamp ON)-90 dBc/Hz (30 kHz offset)Máy phân tích phổ Series S35319 kHz ~ 1,8 GHz
9 kHz ~ 3 GHz-155 dBm (preamp ON)-90 dBc/Hz (30 kHz offset)Máy phân tích phổ Series S35329 kHz ~ 3,6 GHz
9 kHz ~ 7,5 GHz-155 dBm (preamp ON)-90 dBc/Hz (30 kHz offset)Mô-đun phân tích phổ Series SAM5329 kHz ~ 3,6 GHz
9 kHz ~ 7,5 GHz
-158 dBm (preamp ON)-80 dBc/Hz (30 kHz offset)Máy phân tích phổ Series S35335 kHz ~ 8 GHz
9 kHz ~ 18 GHz-160 dBm (preamp ON)-90 dBc/Hz (10 kHz offset)

Mô-đun phân tích phổ Series SAM533

5 kHz ~ 8 GHz
9 kHz ~ 18 GHz

-160 dBm (preamp ON)

-90 dBc/Hz (10 kHz offset)Máy phân tích tín hiệu Series CSA-M100 kHz ~ 26,5 GHz-164 dBm (preamp ON)
-106 dBc/Hz (10 kHz offset)Máy phân tích tín hiệu / phổ Series S3503
3 Hz ~ 4 GHz
3 Hz ~ 9 GHz
3 Hz ~ 13,2 GHz
3 Hz ~ 18 GHz
3 Hz ~ 26,5 GHz
3 Hz ~ 40 GHz
3 Hz ~ 45 GHz
3 Hz ~ 50 GHz
3 Hz ~ 67 GHz-162 dBm (preamp ON, tùy chọn)-125 dBc/Hz (10 kHz offset)Mô-đun mở rộng tần số Series S82407 SA50 GHz ~ 500 GHz-140 dBm/Hz (tối thiểu)/Bộ thu giám sát cầm tay 3943B9 kHz ~ 8 GHz-160 dBm (chế độ nhiễu thấp)-92 dBc/Hz (10 kHz offset)