Bộ tạo tín hiệu

Bộ tạo tín hiệu - Dòng sản phẩm gồm đa dạng các loại máy phân tích hoạt động ở nhiều dải tần như sau:

Sản phẩm

LSG006

 • Loại thiết bị: Nguồn tín hiệu
 • Dải tần số: 100 kHz ~ 6 GHz
 • Công suất ngõ ra: -50 dBm ~ +10 dBm
 • Nhiễu pha SSB: -115 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 1 GHz carrier)

LGS022

 • Loại thiết bị: Bộ tạo tín hiệu tương tự
 • Dải tần số: 100 kHz ~ 22 GHz
 • Công suất ngõ ra: -65 dBm ~ +15 dBm
 • Nhiễu pha SSB: -105 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 10 GHz carrier)

S1131

 • Loại thiết bị: Máy phát tín hiệu RF
 • Dải tần số: 9 kHz ~ 3 GHz
 • Công suất ngõ ra: -120 dBm ~ +10 dBm
 • Nhiễu pha SSB: <-93 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 1 GHz carrier)

SGM131

 • Loại thiết bị: Mô-đun tạo tín hiệu
 • Dải tần số: 9 kHz ~ 3 GHz
 • Công suất ngõ ra: -120 dBm ~ +10 dBm
 • Nhiễu pha SSB: <-93 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 1 GHz carrier)

S1132

 • Loại thiết bị: Bộ tạo tín hiệu theo nhiều chuẩn
 • Dải tần số: 9 kHz ~ 6 GHz
 • Công suất ngõ ra: -120 dBm ~ +10 dBm
 • Nhiễu pha SSB: -100 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 1 GHz carrier)

SGM132

 • Loại thiết bị: Mô-đun tạo tín hiệu
 • Dải tần số: 9 kHz ~ 6 GHz
 • Công suất ngõ ra: -120 dBm ~ +10 dBm
 • Nhiễu pha SSB: <-98 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 1 GHz carrier)

Series S1433

 • Loại thiết bị: Máy phát tín hiệu cầm tay
 • Dải tần số:
  + 1 MHz ~ 20 GHz
  + 1 MHz ~ 26.5 GHz
  + 1 MHz ~ 40 GHz
  + 1 MHz ~ 50 GHz
 • Công suất ngõ ra: -120 dBm ~ +10 dBm
 • Nhiễu pha SSB: -110 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 10 GHz carrier)

Series S1435

 • Loại thiết bị: Máy tạo tín hiệu
 • Dải tần số:
  + 9 kHz ~ 3 GHz
  + 9 kHz ~ 6 GHz
  + 9 kHz ~ 12 GHz
  + 9 kHz ~ 20 GHz
  + 9 kHz ~ 40 GHz
 • Công suất ngõ ra:
  + Tiêu chuẩn: -20 dBm ~ +18 dBm
  + Tùy chọn: -135 dBm ~ +22 dBm
 • Nhiễu pha SSB: -136 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 1 GHz carrier)

Series S1465

 • Loại thiết bị: Bộ tạo tín hiệu
 • Dải tần số:
  + 100 kHz ~ 10 GHz
  + 100 kHz ~ 20 GHz
  + 100 kHz ~ 40 GHz
  + 100 kHz ~ 50 GHz
  + 100 kHz ~ 67 GHz
 • Công suất ngõ ra:
  + Tiêu chuẩn: -20 dBm ~ +18 dBm
  + Tùy chọn: -135 dBm ~ +27 dBm
 • Nhiễu pha SSB: -142 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 1 GHz carrier)

Series S1465-V

 • Loại thiết bị: Máy tạo tín hiệu vector
 • Dải tần số:
  + 100 kHz ~ 6 GHz
  + 100 kHz ~ 10 GHz
  + 100 kHz ~ 20 GHz
  + 100 kHz ~ 40 GHz
  + 100 kHz ~ 50 GHz
  + 100 kHz ~ 67 GHz
 • Công suất ngõ ra:
  + Tiêu chuẩn: -20 dBm ~ +15 dBm
  + Tùy chọn: -135 dBm ~ +20 dBm
 • Nhiễu pha SSB: -142 dBc/Hz @10 kHz offset (typ., 1 GHz carrier)

Series S82401/406

 • Loại thiết bị: Mô-đun nguồn sóng milimét
 • Dải tần số: 50 GHz ~ 500 GHz
 • Công suất ngõ ra: ≥-18 dBm