OTDR & Công cụ quang học

OTDR & Công cụ quang học - Cung cấp các phép đo chính xác cao để dễ dàng đánh giá các liên kết sợi quang, Ethernet...

Sản phẩmMô tảBước sóngDải động tối đaChức năng chínhOTDR Series S2112


SM: 1310/1490/1550/1625/1650 nm
MM: 850/1300 nm


45 dB


OTDR, iONM, LS, VFL,
OPM, OFD, OLT, Ethernet Test,
Remote TestPON OTDR Series S2112SM: 1310/1550/1625/1650 nm42 dBOTDR, iONM, LS, VFL,
OPM, OFD, OLT, Ethernet Test,
Remote Test


PON OTDR Series S2110


SM: 1310/1550/1625/1650 nm


45 dB


OTDR, iONM, LS, VFL,
OPM, OFD, OLTBộ kiểm tra mạng quang Series S2108SM: 1310/1550/1625/1650 nm
MM: 850/1300 nm45 dB

OTDR, iONM, LS, VFL,
OPM, OFD, OLT, Multi-core measurement,
File management, IOT,
RJ45 tracker, Laser ranging, Camera,
Bluetooth, GPS&BDSOTDR Series S2106XSM: 1310/1490/1550/1625 nm
MM: 850/1300 nm45 dBOTDR, iONM, LS, VFL, OPM, OFD, OLTOTDR S2106 SeriesSM: 1310/1490/1550/1625 nm
MM: 850/1300 nm45 dBOTDR, iONM, LS, VFL, OPM, OFD, OLTPON OTDR S2106P SeriesSM: 1310/1550/1625/1650 nm38 dBOTDR, iONM, LS, VFL, OPM, OFD, OLTOTDR S2106S SeriesSM: 1310/1550 nm26 dBAuto OTDR, Professional OTDR, iONM, LS,
OPM, VFL, OLT,
RJ45 sequence/ tracker/ length, OFD, FlashlightOTDR S2105 SeriesSM: 1310/1550/1625/1650 nm
MM: 850/1300 nm28 dBAuto OTDR, Professional OTDR, iONM, LS,
OPM, VFL, OLT,
RJ45 sequence/ tracker/ length, Laser ranging, Flashlight


Mini OTDR S2103 Series


SM: 1310/1550 nm


26 dB


OTDR, iONM, LS, OPM, VFL,
RJ45 sequence/ tracker/ length, Flashlight