Bộ phân tích thông số nhiễu

Bộ phân tích thông số nhiễu - Được sử dụng rộng rãi trong R & D, sản xuất, thử nghiệm và kiểm tra đảm bảo kỹ thuật của thiết bị điện tử cho radar, thông tin liên lạc, dẫn đường, v.v.

Sản phẩm

Series S3986

 • Loại thiết bị: Máy phân tích thông số nhiễu
 • Dải tần số:
  + 10 MHz ~ 4 GHz
  + 10 MHz ~ 18 GHz
  + 10 MHz ~ 26.5 GHz
  + 10 MHz ~ 40 GHz
  + 10 MHz ~ 50 GHz
 • Phạm vi đo lường thông số nhiễu: 0 ~ 30 dB
 • Phạm vi đo lường khuếch đại: -20 dB ~ +40 dB