Bộ phân tích thông số nhiễu

Bộ phân tích thông số nhiễu - Được sử dụng rộng rãi trong R & D, sản xuất, thử nghiệm và kiểm tra đảm bảo kỹ thuật của thiết bị điện tử cho radar, thông tin liên lạc, dẫn đường, v.v.

Sản phẩmMô tảTần sốPhạm vi đo lường thông số nhiễuPhạm vi đo lường khuếch đạiMáy phân tích thông số nhiễu Series S398610 MHz ~ 4 GHz
10 MHz ~ 18 GHz
10 MHz ~ 26.5 GHz
10 MHz ~ 40 GHz
10 MHz ~ 50 GHz0 ~ 30 dB-20 dB ~ +40 dB