Bộ phân tích mạng

Bộ phân tích mạng - Dòng sản phẩm gồm đa dạng các loại máy phân tích hoạt động ở nhiều dải tần cùng dải động tối đa như sau:

Sản phẩmMô tảDải tần sốDải động tối đaSố lượng cổng tích hợpMáy phân tích mạng Series S3600300 kHz ~ 6.5 GHz
300 kHz ~ 8.5 GHz130 dB2 cổng, 4 cổngMáy phân tích mạng Series S3601100 kHz ~ 3 GHz
100 kHz ~ 8.5 GHz125 dB2 cổngMáy phân tích mạng Series S3602


100 kHz ~ 14 GHz
100 kHz ~ 20 GHz
100 kHz ~ 26.5 GHz
10 MHz ~ 43.5 GHz135 dB2 cổng (tiêu chuẩn),
4 cổng (tùy chọn)Máy phân tích mạng vectơ S3603D300 kHz ~ 20 GHz120 dBm2 cổng (tiêu chuẩn),
4 cổng (tùy chọn)Máy phân tích mạng Series S36049 kHz ~ 6 GHz133 dB2 cổng (tiêu chuẩn),
4 cổng (tùy chọn)Mô-đun mở rộng SAV364X Series VNA40 GHz ~ tối đa. 500 GHz100 dBN/AMáy phân tích cáp và ăng ten Series S31011 MHz ~ 4 GHz
1 MHz ~ 8 GHz

Các phép đo tiêu chuẩn:
Return Loss, VSWR, Cable Loss,
DTF Return Loss, DTF VSWR,
Smith Chart, Port Phase,
Power MeasurementN/A