Bộ phân tích mạng

Bộ phân tích mạng - Dòng sản phẩm gồm đa dạng các loại máy phân tích hoạt động ở nhiều dải tần cùng dải động tối đa như sau:

Sản phẩm

Series S3600

 • Loại thiết bị: Máy phân tích mạng
 • Dải tần số:
  + 300 kHz ~ 6.5 GHz
  + 300 kHz ~ 8.5 GHz
 • Dải động tối đa: 130 dB
 • Số lượng cổng tích hợp: 2 cổng, 4 cổng

Series S3656

 • Loại thiết bị: Máy phân tích mạng vector
 • Dải tần số:
  + 100 kHz ~ 3 GHz
  + 100 kHz ~ 6.8 GHz
  + 100 kHz ~ 8.5 GHz
  + 300 kHz ~ 20 GHz
 • Dải động tối đa: 125 dB
 • Số lượng cổng tích hợp: 2 cổng (tiêu chuẩn), 4 cổng (tùy chọn)

Series S3672

 • Loại thiết bị: Máy phân tích mạng vector
 • Dải tần số:
  + 10 MHz ~ 13,5 GHz
  + 10 MHz ~ 26.5 GHz
  + 10 MHz ~ 43.5 GHz
  + 10 MHz ~ 50 GHz
  + 10 MHz ~ 67 GHz
 • Dải động tối đa: 135 dB
 • Số lượng cổng tích hợp: 2 cổng (tiêu chuẩn), 4 cổng (tùy chọn)

Series S3671

 • Loại thiết bị: Máy phân tích mạng vector
 • Dải tần số: 300 kHz ~ 20 GHz
 • Dải động tối đa: 120 dB
 • Số lượng cổng tích hợp: 2 cổng (tiêu chuẩn), 4 cổng (tùy chọn)

Series SAV364X

 • Loại thiết bị: Mô-đun mở rộng VNA
 • Dải tần số: 40 GHz ~ tối đa. 500 GHz
 • Dải động tối đa: 100 dB

Series S3101

 • Loại thiết bị: Máy phân tích cáp và anten
 • Dải tần số:
  + 1 MHz ~ 4 GHz
  + 1 MHz ~ 8 GHz
 • Số lượng cổng tích hợp: 1 cổng