Đồng hồ đo công suất vi sóng

Dòng sản phẩm gồm các loại máy kiểm tra, USB cảm biến phục vụ tối đa cho việc kiểm tra.

Sản phẩm

USB S8723X

 • Loại thiết bị: Bộ cảm biến công suất CW
 • Dải tần số:
  + 9 kHz ~ 6 GHz
  + 10 MHz ~ 18 GHz
  + 50 MHz ~ 26.5 GHz
  + 50 MHz ~ 40 GHz
 • Dải công suất: -60 dBm ~ +20 dBm
 • Kiểu đo: CW

USB S87234

 • Loại thiết bị: Bộ cảm biến công suất đỉnh và trung bình
 • Dải tần số:
  + 50 MHz ~ 18 GHz
  + 50 MHz ~ 26.5 GHz
  + GHz
  + 50 MHz ~ 40 GHz
  + 500 MHz ~ 67 GHz
 • Dải công suất: -45 dBm ~ +20 dBm
 • Kiểu đo: Đỉnh, trung bình, CCDF statistic

USB S87235

 • Loại thiết bị: Bộ cảm biến công suất trung bình
 • Dải tần số:
  + 10 MHz ~ 8 GHz
  + 10 MHz ~ 18 GHz
  + 10 MHz ~ 33 GHz
  + 10 MHz ~ 50 GHz
 • Dải công suất: -70 dBm ~ +26 dBm
 • Kiểu đo: Trung bình

Series S2438

 • Loại thiết bị: Đồng hồ đo công suất vi sóng
 • Dải tần số:
  + 9 kHz ~ 500 GHz
 • Dải công suất:
  + Xung: -40 dBm ~ +20 dBm
  + CW: -70 dBm ~ +50 dBm
 • Kiểu đo: CW, đỉnh, trung bình