Đồng hồ đo công suất vi sóng

Dòng sản phẩm gồm các loại máy kiểm tra, USB cảm biến phục vụ tối đa cho việc kiểm tra.

Sản phẩmMô tảDải tần sốDải công suấtKiểu đoĐồng hồ đo công suất vi sóng
thuộc dòng Series S24389 kHz ~ 500 GHz (với cảm
biến công suất tùy chọn)Xung: -40 dBm đến +20 dBm
CW: -70 dBm đến +50 dBmCW, đỉnh, CCDF statisticBộ cảm biến công suất CW
thuộc dòng USB S8723X


9 kHz ~ 6 GHz
10 MHz ~ 18 GHz
50 MHz ~ 26.5 GHz
50 MHz ~ 40 GHz-60 dBm ~ +20 dBmCWBộ cảm biến công suất đỉnh và
trung bình thuộc dòng USB S87234


50 MHz ~ 18 GHz
50 MHz ~ 26.5 GHz
50 MHz ~ 40 GHz
500 MHz ~ 67 GHz-45 dBm ~ +20 dBmĐỉnh, trung bình, CCDF statisticBộ cảm biến công suất trung bình
thuộc dòng USB S87235


10 MHz ~ 8 GHz
10 MHz ~ 18 GHz
10 MHz ~ 33 GHz
10 MHz ~ 50 GHz-70 dBm ~ +26 dBmTrung bình