Máy hàn cáp quang

Máy hàn cáp quang - Hợp nhất hoặc hàn hai sợi với nhau thường bằng một hồ quang điện.

Sản phẩmMô tảPhương pháp căn chỉnhTypical Splice LossThời gian nối / làm nóngSFS-2000 Fusion Splicer (4 động cơ)Căn chỉnh vỏ bọc
Căn chỉnh thủ công


SMF/BIF: 0.03 dB
MMF: 0.02 dB
DSF: 0.04 dB
NZDSF: 0.04 dBNối: 7 giây
Làm nóng: 14 giây
(SMF)SFS-2000H Fusion Splicer (6 động cơ)


Căn chỉnh lõi
Căn chỉnh vỏ bọc
Căn chỉnh thủ công


SMF/BIF: 0.02 dB
MMF: 0.01 dB
DSF: 0.04 dB
NZDSF: 0.04 dB


Nối: 7 giây
Làm nóng: 14 giây
(SMF)Máy làm sạch sợi quang S33012N/AN/AN/A