Bộ đếm tần số

Bộ đếm tần số có hiệu suất ổn định, đầy đủ chức năng, dải đo rộng, độ nhạy cao, dải động lớn, độ chính xác cao, khối lượng nhỏ và sử dụng thuận tiện và đáng tin cậy.

Sản phẩm

Series S4382

 • Loại thiết bị: Bộ đếm tần số vi sóng
 • Dải tần số: 10 Hz ~ tối đa 40 GHz
 • Độ phân giải: 1 Hz đến 10 kHz, tùy chọn 9 digits/s
 • Giao tiếp: RS232/USB/GPIB/LAN (tùy chọn)

Series S43131

 • Loại thiết bị: Bộ đếm đa năng
 • Dải tần số:
  + Kênh A: DC ~ 150 MHz,
  + Kênh C: 100 MHz ~ tối đa 9 GHz
 • Độ phân giải: 10 digits/s
 • Giao tiếp: RS232/Printer/USB/GPIB/LAN (tùy chọn)

Series S4386

 • Loại thiết bị: Bộ đếm đa năng
 • Dải tần số:
  + Kênh A: DC ~ 150 MHz,
  + Kênh C: 100 MHz ~ tối đa 9 GHz
 • Độ phân giải: 9 digits/s
 • Giao tiếp: RS232/Printer/USB/GPIB/LAN (tùy chọn)

Series S43180

 • Loại thiết bị: Bộ đếm tần số vi sóng
 • Dải tần số:
  + Kênh A: DC ~ 225 MHz,
  + Kênh C: 200 MHz ~ tối đa 16 GHz
 • Độ phân giải: 10 digits/s
 • Giao tiếp: RS232/Printer/USB/GPIB/LAN (tùy chọn)