Thiết bị trạm điện hóa

Thiết bị trạm điện hóa - Cung cấp nền tảng đo lường chính xác cho các nhà nghiên cứu liên quan đến khoa học đời sống, cảm biến, ăn mòn, điện hóa vật lý, bảo vệ môi trường, pin, vật liệu và các lĩnh vực khác.

Sản phẩmMô tảNgõ ra dòng điệnNgõ ra điện ápDải tần sốMáy trạm điện hóa Series SEC1106Tối đa ± 300 mATối đa ± 10 V0.1 Hz ~ 3 MHz