Bộ khuếch đại Lock-In kỹ thuật số

Bộ khuếch đại Lock-In kỹ thuật số - Dòng sản phẩm gồm đa dạng các loại máy như sau:

Sản phẩmMô tảDải tần sốĐộ nhạy toàn phạm viDự trữ độngBộ khuếch đại DSP Lock-In SE1022D (Kênh đôi)1 mHz ~ 102 kHz1 nV ~ 1 V> 120 dB


Bộ khuếch đại DSP Lock-In SE1022


1 mHz ~ 102 kHz


1 nV ~ 1 V


> 120 dBBộ khuếch đại DSP Lock-In SE120150 mHz ~ 102 kHz1 nV ~ 1 V> 120 dBBộ khuếch đại DSP Lock-In SE20311 mHz ~ 3 MHz1 nV ~ 1 V> 120 dBBộ khuếch đại DSP Lock-In SE20411 mHz ~ 30 MHz1 nV ~ 1 V> 120 dBBộ khuếch đại DSP Lock-In SE20421 mHz ~ 60 MHz1 nV ~ 1 V> 120 dBMáy cắt quang học SE30011 Hz ~ 10 kHz//Bộ tiền khuếch đại đầu vào FET SE4002///