Nguồn điện DC

Nguồn điện DC - cung cấp các giải pháp linh hoạt cho các yêu cầu thiết kế và kiểm tra.

STF-4400

 • Loại thiết bị: Bộ nguồn DC có thể lập trình
 • Ngõ ra ba kênh và thiết kế tuyến tính
 • Công suất ngõ ra định mức: 15 W đến 180 W, 4 kiểu
 • Hỗ trợ đầu ra nối tiếp, song song hoặc đồng bộ giữa các kênh
 • Đồng thời hiển thị điện áp, dòng điện, công suất và thời gian ngõ ra thời gian cho 3 kênh

STF-4402B

 • Loại thiết bị: Bộ nguồn DC có thể lập trình
 • Đầu ra bốn kênh và thiết kế tuyến tính
 • Ngõ ra định mức: 0-30V/0-3A/90W × 2, 0-10V/0-3A/30W × 1, 0-5V/0-1A/5W × 1
 • Hỗ trợ ngõ ra nối tiếp, song song hoặc đồng bộ giữa các kênh
 • Đồng thời hiển thị điện áp, dòng điện, công suất và thời gian ngõ ra thời gian cho 4 kênh

Series SPS81X

 • Loại thiết bị: bộ nguồn DC có thể lập trình
 • Công suất ngõ ra định mức: 30 W, 150 W (4 model)
 • Tích hợp vôn kế 5 1/2 và đồng hồ đo milliohm có độ chính xác cao
 • Hỗ trợ ngõ ra lập trình động và độ chính xác cao
 • Tự kiểm tra nguồn, hiệu chỉnh phần mềm và giá đỡ tiêu chuẩn

Series SPS85X

 • Loại thiết bị: bộ nguồn DC có thể lập trình
 • Công suất ngõ ra định mức: 360 W, 600 W ( 3 model)
 • Phạm vi điện áp đầu ra: 0 ~ 6 V/ 30 V/ 75 V
 • Phạm vi dòng điện đầu ra: 0 ~ 8 A/ 20 A/ 60 A
 • Tích hợp vôn kế 5 1/2 và đồng hồ đo milliohm có độ chính xác cao

Series SPS87X

 • Loại thiết bị: bộ nguồn DC có thể lập trình
 • Công suất ngõ ra định mức: 900 W, 1050 W, 1100 W, 1125 W (4 model)
 • Phạm vi điện áp đầu ra: 0 đến 15 V/ 30 V/ 75 V/ 100 V
 • Phạm vi dòng điện đầu ra: 0 đến 11 A/ 15 A/ 35 A/ 60 A
 • Tích hợp vôn kế 5 1/2 và đồng hồ đo milliohm có độ chính xác cao